Geld lenen zonder bkr

toetsing klinkt eenvoudig. De kredietnemer wil zonder enige vorm van controle onmiddellijk over een krediet beschikken. Wat is een bkr toetsing? En is het mogelijk om geld te lenen zonder bkr? Het Bureau Kredietregistratie, kortweg bkr, toetst de meeste van de kredietovereenkomsten en slaat daarbij een centrale databank op met gegevens rond de kredietnemers. Op die manier kunnen eventuele wanbetalers op tijd gesignaleerd worden bij andere kredietverstrekkers. Zonder een dergelijke centrale toetsing zou het perfect mogelijk zijn een krediet aan te gaan bij een kredietverstrekker in de buurt, het krediet niet af te korten en wanneer het uitkomt een tweede krediet bij een andere kredietverstrekker af te sluiten. Als bescherming voor de kredietverstrekkers, en ook voor kredietnemers zelf, werd een dergelijke bkr toetsing ingelast.

Alle kredietinstellingen die aangesloten zijn bij het bureau zijn verplicht om alle kredieten tussen € 500 en € 125.000, met een minimale looptijd van drie maanden te melden. Het bureau zal onder andere de persoonsgegevens van de kredietnemer (naam, adres, geboortedatum) en kredietgegevens (te lenen bedrag, type krediet en duurtijd) opvragen. Goed om te weten is dat alle gegevens bij het bkr automatisch tot vijf jaar na einde van de kredietovereenkomst bewaard worden. Nadien worden ze per direct uit het systeem verwijderd.


Ondanks het feit dat verschillende kredietverstrekkers uitsluitend werken met een bkr toetsing, zijn er nog tal van kredietverstrekkers die geld lenen zonder bkr toetsing. Kredietverstrekkers die lenen zonder bkr zullen dit uitdrukkelijk vermelden op hun website, en er vaak reclame over maken. Zoals de naam het zelf zegt zal er bij geld lenen zonder bkr toetsing, geen bkr toetsing door de kredietverstrekker uitgevoerd worden. Eerdere kredietgegevens of  persoons-gegevens worden daardoor niet openbaar.


Aangezien het bij personen die willen lenen zonder bkr, vaak gaat om personen met een negatief betaalverleden, zullen kredietverstrekkers zonder bkr toetsing extra kosten aanrekenen voor dit risico. Op je hoede zijn voor eventuele cowboys is dus de boodschap. Geen ervaring met het sluiten van een krediet en überhaupt met geld lenen zonder bkr toetsing? Laat je dan assisteren door een advocaat. Een dergelijke vertrouwenspartij kan in alle eerlijkheid het contract met jou doorlopen. Natuurlijk is het ook mogelijk dat bepaalde personen uit sympathie geld lenen zonder bkr. 

Denk daarbij bijvoorbeeld aan een baas of vriend die je tijdelijk met je financiële problemen wil helpen.
Een dergelijke situatie van particulier geld lenen valt buiten de bkr toetsing.
Handig om te weten is dat hypothecaire kredieten niet worden opgenomen bij het bkr. Een instelling aangesloten bij het bkr zal deze gegevens dus niet terugvinden bij de centrale administratie. Idem wanneer je een krediet ter waarde van 200.000 euro zou hebben lopen. Zoals hierboven vermeld zijn kredietverstrekkers enkel verplicht om kredieten tussen de € 500 en € 125.000 te melden. Het risico voor dergelijke kredieten valt dus ten laste van de kredietverstrekker. Op het internet zijn er tal van professionele en (particuliere) kredietverstrekkers die je graag verder helpen wanneer je op zoek bent naar geld lenen zonder bkr toetsing.

Online geld lenen

 kan in veel gevallen de kostprijs van je lening aanzienlijk doen verlagen. In plaats van dure dossierkosten, telkens wachten tot je kan ontvangen worden en urenlange discussies bij een verzekeringsmakelaar op kantoor, kom je via online geld lenen in enkele muisklikken te weten of je al dan niet in aanmerking komt. Grofweg gezien kunnen er twee types van online geld lenen onderscheiden worden: de online aanvraag bij kredietverstrekkers en het online geld lenen particulier.


1. Online je vraag indienen bij kredietverstrekkers: Sinds de komst van het internet zijn vele van onze betalingsopties gedigitaliseerd. Idem zo bij leningen. Naast de vele traditionele kredietverstrekkers zijn er op internet nog tal van andere kleinere kredietmakelaars. Bij beiden kan je via een online formulier een kredietaanvraag indienen. Bij de behandeling van je kredietaanvraag wordt onder andere rekening gehouden met je persoonlijke financiële situatie, het te lenen bedrag, de economische conjunctuur en je krediethistorie. In het verleden moeilijkheden gehad met het afkorten van een lening? Dan mag je er van uit gaan dat online geld lenen iets moeizamer zal verlopen. Bepaalde kredietverstrekkers zijn niet zo happig op eerdere wanbetalers. Het grote voordeel van online geld lenen bij een kredietverstrekker is dat je onmiddellijk de juiste kostprijs te weten komt. Geen mogelijke misleidingen of fouten: bij een online geld lenen aanvraag moet steeds duidelijk het jaarlijks kostenpercentage vermeld staan. Op die manier kan je te allen tijde het voordeligste tarief uitzoeken. Kredietverstrekkers zijn immers door tal van kredietwetten verplicht om alle kredietinformatie en contractopties op hun website te vermelden. Nogal een vergeetachtig type, of een druk bezet persoon? Geen probleem. Via online geld lenen verstuur je een aanvraag wanneer het jou uitkomt. ’s Avonds na het werk of in het weekend wanneer je echt tijd hebt. Na het indienen van je online aanvraag, zal de kredietverstrekker doorgaans binnen enkele werkdagen telefonisch of per e-mail contact met je opnemen. Werd je krediet goedgekeurd? Dan is er enkel nog authentieke handtekening vereist.

2. Online geld lenen particulier: Tal van websites zijn gespecialiseerd in de wisselwerking tussen kredietnemers en kredietverstrekkers. Mensen die spaargeld over hebben en in de toekomst weinig uitgaven gepland hebben, kunnen hun geld via dergelijke leensites te leen aanbieden. Particulieren of ondernemingen op zoek naar extra investeringen kunnen dan weer een geschikte kredietverstrekker terug vinden. Handig, en vooral snel. Tegenwoordig zijn er ook tal van particuliere kredietverstrekkers die hun diensten aanbieden via zoekertjeswebsites. Ga je met iemand nieuw in zee voor online geld lenen? Wees dan op je hoede. Laat je niet verleiden door al te mooie verkooppraatjes en wees nuchter rond een lening. Een kredietverstrekker is geen sinterklaas die je met allerlei cadeautjes zal verrassen. Online geld lenen particulier kan nochtans in bepaalde gevallen een aanrader zijn: mensen met reeds een kredietovereenkomst bij een professionele instelling, een wanbetaling in het verleden etc.


Gelet op het huidig digitale klimaat en de economische welvaart zal online geld lenen volgens ons meer en meer de toekomst worden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *