De hypotheekrente

Als je eenmaal hebt besloten welke hypotheek je gaat nemen moet je nog een beslissing maken over de rente periode. Je kunt kiezen voor een variabele (wisselende) rente of een rente vaste periode.

Rente vast wil zeggen dat je de rente voor een bepaalde periode, tussen de één en dertig jaar, vast zet. Over het algemeen geldt de regel: hoe langer de rentevaste periode, hoe hoger de rente zal zijn. De hypotheekrente mag je weer aftrekken bij de belasting. Hier zijn echter wel een paar voorwaarden aan verbonden. Zo moet de hypothecaire lening gebruikt worden voor aanschaf, verbetering of onderhoud van de eerste eigen woning. Daarnaast is aan de hypotheekrente aftrek een maximum verbonden van 30 jaar. Er bestaat de mogelijk om de hypotheekrente aftrek maandelijks terug te krijgen van de Belastingdienst. Hiervoor zijn speciale loonbeschikkingsformulieren verkrijgbaar bij het belastingkantoor. Tevens zijn de kosten voor het verkrijgen van een hypotheek aftrekbaar. Op je belastingaangifte mag je de volgende kosten van je inkomen aftrekken: de hypotheekakte, de afsluitprovisie, de kadasterkosten en de notariskosten.

Akte van levering

Heeft de notaris het voorlopige koopcontract ontvangen, dan gaat deze over tot het opstellen van de akte van levering. De inhoud van de akte van levering moet in overeenstemming zijn met de eerder getekende koopakte. Het is de taak van de notaris om te controleren of de verkoper inderdaad de woning kan en mag verkopen. Daarnaast stelt de notaris de transportakte en hypotheekakte op. Ook deze moeten bij de notaris getekend worden.

Transportakte: In de transportakte staan alle bindende voorwaarden over de (ver)koop van de woning. Deze akte is gebaseerd op de afspraken die gemaakt zijn in het koopcontract. De notaris heeft onderzocht of de verkoper het huis mag verkopen, of het perceel en het huis goed zijn beschreven, of er aan de wettelijke voorwaarden is voldaan en of er geen beslagen op rusten. Je wordt tevens ingeschreven in het kadaster als eigenaar van de woning. De kopende en verkopende partij moeten de transportakte tekenen.

Hypotheekakte: De hypotheekakte bevestigt je hypotheek. In deze akte zijn de voorwaarden vastgelegd tussen jou en de geldverstrekker over de aflossing, de rentevaste periode, het onderpand en de totale schuld. Daarnaast worden de voorwaarden bij tussentijdse ontbinding van de contractuele looptijd in de akte beschreven. De hypotheekakte wordt zowel door jou als door de geldverstrekker ondertekend. De kosten van een hypotheekakte bedragen bij een woning uit de modale prijsklasse tussen de 600 en 900 euro.

Kosten notaris bij aankoop huis

falcksafetyserices.nl

Het loont om op zoek te gaan naar een voordelige notaris. Sinds 2003 zijn de notaristarieven namelijk vrijgeven en dat heeft voor een hevige concurrentiestrijd gezorgd. Aangezien jij degene bent die de kosten koper moet betalen heb je als koper zijnde het recht om een notaris te kiezen voor het opmaken en passeren van de akte(n). Ga dus niet met de eerste de beste notaris in zee, maar vergelijk en vind op die manier de goedkoopste notaristarieven. Dit kan je een heleboel geld schelen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *