Bijsparen voor pensioen

Sparen voor pensioen aanvulling

Het extra geld dat je in je pensioenpot stort kan bijvoorbeeld een deel van het bruto salaris, het vakantiegeld of een bonus zijn. Je bouwt zodoende meer pensioen op waardoor je de pensioendatum kunt vervroegen.

Hoeveel extra sparen?

Je kunt niet ongelimiteerd pensioen bijsparen via je pensioenregeling. Er bestaan namelijk grenzen aan het percentage dat je jaarlijks aan pensioen mag opbouwen. Je mag het verschil sparen tussen

het fiscaal maximaal toegestane opbouwpercentage en het percentage dat je daadwerkelijk opbouwt. . Wil je weten hoeveel je per jaar mag bijsparen, informeer dan bij je pensioenfonds.

Kosten en rendement

Het pensioenfonds brengt kosten in rekening voor het beheren van je geld. Maar deze kosten zijn niet bijzonder hoog te noemen. Zo bracht een van de grootste pensioenfondsen van Nederland in 2004 0,6 procent aan kosten in rekening, uitsluitend over het rendement. Het gemiddelde rendement van dit pensioenfonds was in dat jaar 11,5 procent*. Individueel sparen via een pensioenfonds kan dus ook wat betreft het te behalen rendement een aantrekkelijke manier zijn om te sparen voor je pensioen.

*Bron: Consumentenbond

Een voordeel van extra pensioen sparen via een pensioenfonds is dat je je geld tussentijds niet kunt uitgeven. Je krijgt immers pas pensioen wanneer je daadwerkelijk met pensioen gaat. Dat kan tegelijkertijd een nadeel zijn. Voor een onverwacht grote uitgave zul je dan een andere oplossing moeten zoeken.

Eerder laten ingaan

Eerder met pensioen gaan kent een groot nadeel: je pensioenuitkering zal een stuk lager uitvallen. Je moet immers langer doen met je opgebouwde pensioenpot. Bovendien bouw je minder pensioen op omdat je minder dienstjaren werkt.

Een vuistregel is dat voor ieder jaar dat je eerder stopt met werken, je zo’n 7 à 8 procent pensioen inlevert. Door het pensioen een paar jaar eerder in te laten gaan, wordt je pensioenuitkering dus fors lager.

Aanvulling meestal nodig

Mogelijk kun je deze inkomensterugval na vervroegd met pensioen gaan wel dragen. Bijvoorbeeld wanneer je woonlasten flink gedaald zijn omdat je de hypotheek hebt afbetaald of omdat je kleiner bent gaan wonen. Maar de meeste mensen zullen in deze situatie toch een aanvulling op hun pensioenuitkering nodig hebben. Zeker om de periode tot aan het 65e levensjaar te overbruggen. Want pas vanaf dat moment ontvang je een AOW-uitkering. Het kan zelfs zo zijn dat je pensioenuitkering inclusief AOW niet voldoende is om van te leven. Ook na je 65e heb je dan een aanvullende pensioenvoorziening nodig.

Begin op tijd

falcksafetyserices.nl

Bekijk daarom voortijdig of het wel mogelijk is om eerder te stoppen met werken door het pensioen eerder te laten ingaan. Ga bijvoorbeeld je toekomstige uitgavenpatroon eens na. En neem op tijd maatregelen wanneer je voorziet dat je pensioen niet voldoende zal zijn om van te leven. Hoe eerder je begint met bijsparen, hoe groter de kans dat je op een betaalbare manier een aanvullend pensioen kunt creëren.

Er bestaan heel wat mogelijkheden om een aanvulling op je prepensioen te creëren. Een bekende mogelijkheid is deelname aan de levensloopregeling. Maar je kunt er ook voor kiezen om te gaan sparen of beleggen of om extra bij te sparen via je huidige pensioenregeling.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *